szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Szanowni Państwo,

W związku z powrotem uczniów klas I – III od dnia 18 stycznia 2021 r. do szkoły nastąpiły zmiany w planie lekcji.
Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19. Aktualizacja procedur znajduje się w zakładce „Organizacja szkoły – pliki szkoły”.
Lekcje będą odbywały się w salach lekcyjnych przypisanych do danej klasy. Uczniowie zobowiązani do zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych.

Procedura korzystania z szatni:
1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie.
2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w szatni. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni.
- OPa – rodzice wprowadzają uczniów przez główne wejście do szkoły. Dziecko przekazują pomocy nauczyciela, która odprowadza je do sali lekcyjnej. Odbierając dziecko po zajęciach rodzic dzwoni domofonem do sali lekcyjnej podając imię i nazwisko dziecka.
- 0 a, b, c, d – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od placu zabaw, przebierają się oraz zostawiają swoje rzeczy w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pomocy nauczyciela przy wejściu do budynku od strony placu zabaw.
- Kl. I – II – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem przeznaczonym dla uczniów młodszych i korzystają z szatni w skrzydle uczniów młodszych.
- Kl. III - - uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni w skrzydle uczniów starszych.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem dowozu i odwozu uczniów do szkoły obowiązującym od dnia 18 stycznia 2021 r. Harmonogram dowozu i odwozu może ulec zmianie. O zmianach zostaną Państwo poinformowani w e-dzienniku. Harmonogram znajduje się w zakładce „Organizacja szkoły – pliki szkoły”.

Opłata za wyżywienie w miesiącu styczniu (10 dni) wynosi:
50 zł – cały obiad
15 zł – I danie
35 zł – II danie

Opłatę za wyżywienie należy dokonać do dnia 20 stycznia 2021 r. na konto szkoły. Nr rachunku: 53 9129 0001 0099 0900 3431 0007
Wpłata powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (1 danie; 2 danie; cały obiad), miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

Przypominam, że za niewykorzystane obiady odpis następuje tylko w przypadku zgłoszenia do godziny 8:00 pierwszego dnia nieobecności pod nr tel. 669 425 503.

Nauka dla uczniów klas IV – VIII prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W zakładce „Organizacja szkoły – pliki szkoły” znajduje się zaktualizowana informacja dla rodziców i uczniów klas IV – VIII.

 

Z poważaniem,

Krzysztof Ubysz

Joomla templates by a4joomla