szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Dział Dokumenty zawiera treści najważniejszych szkolnych dokumentów, tworzących wewnątrzszkolne prawo oświatowe. Każdy członek środowiska szkolnego ma obowiązek znać treść tych dokumentów i realizować zawarte w nich ustalenia. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Poniżej misja i wizja szkoły.

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SZYDŁOWCU

"Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać".
Cyceron

MISJA

Misją szkoły jest wyedukowanie i wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do samodzielnego zdobywania wiedzy, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego na jego problemy, potrafiącego osiągnąć sukces, uczciwego, rozwijającego zainteresowania.

Edukacja w szkole podstawowej wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie społeczne, motywując do dalszej edukacji.

Sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów szkoła dostosowuje do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci stwarzając atmosferę przyjazną dla ucznia.

WIZJA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniając wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój intelektualny dziecka.

Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.

Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym kształtując, między innymi, szacunek do dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miasta realizując program "Ocalić od zapomnienia".

Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.

Twórcza kadra nauczycielska, stale się dokształcająca i doskonaląca, kompetentna i dobrze przygotowana właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2001 r.


 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla